open dag 2019 groot succes

De open dag op 13 januari 2019 was een succes en is door eenieder als zeer positief ervaren. Er was een grote opkomst en voor de leden was dit ook een mooie
gelegenheid om hun werk tentoon te stellen en kennis te maken van het werk van andere
werkgroepleden dan van hun eigen werkgroep.
Ook het te koop kunnen aanbieden van de gemaakte kunst door de leden en activiteiten
was een succesvolle aanvulling.

20190113_open dag_3427