update corona maatregelen m.i.v. 6 november 2021

In de coronapersconferentie van 2 november zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die op 6
november a.s. ingaan.
Naast handhaving van de basisregels (thuisblijven bij klachten, handen wassen, luchten en afstand van elkaar houden) is er een uitbreiding voor het gebruik van mondkapjes en het tonen van een geldig corona QR code bewijs.
Wat betekent dit voor jouw toegang tot Atelier6?
Atelier6 is verplicht om vanaf 6 november aan iedereen voor de toegang tot onze ateliers een geldig
corona QR code bewijs te vragen (zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-
lockdown).
Je zult dus een geldig corona QR code bewijs moeten kunnen laten zien om te kunnen deelnemen aan je werkgroep of cursus of om voor andere reden binnen Atelier6 aanwezig te kunnen zijn.
Een geldig corona QR code bewijs kun je laten zien als je volledig bent gevaccineerd, aantoonbaar
corona hebt gehad of een coronatest hebt laten doen waarvan de uitslag negatief is. Die test mag maximaal 24 uur oud zijn.
Het dragen van een mondkapje is voor Atelier6 niet verplicht gesteld.
We hopen dat je er begrip voor hebt dat wij deze maatregelen moeten gaan toepassen. Het is in het
belang van ons allemaal om onze ateliers zoveel mogelijk open te kunnen houden.