Algemene voorwaarden

 • De inschrijving voor deelname aan de cursus is pas definitief als het cursusgeld is betaald. Als
  u geen machtiging tot inning van het cursusgeld aan Atelier6 heeft afgegeven, verzoeken wij
  u het cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de cursus te voldoen. Als het
  cursusgeld niet op tijd is ontvangen, kunnen wij uw deelname aan de cursus niet garanderen.
 • De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. U krijgt uiterlijk een week voor aanvang
  van de cursus bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus.
 • Mocht de cursus niet door kunnen gaan, dan betalen wij het door u betaalde cursusgeld na
  de annulering van de cursus aan u terug.