Algemene voorwaarden

  • De inschrijving voor deelname aan de cursus is pas definitief als het cursusgeld is betaald. Als u geen machtiging tot inning van het cursusgeld aan Atelier6 heeft afgegeven, verzoeken wij u het cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de cursus te voldoen. Als het cursusgeld niet op tijd is ontvangen, kunnen wij uw deelname aan de cursus niet garanderen.
  • De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. U krijgt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus.
  • Mocht de cursus niet door kunnen gaan, dan betalen wij het door u betaalde cursusgeld na de annulering van de cursus aan u terug.
  • Cursusgelden worden niet gerestitueerd als u lessen op grond van redenen die aan uw zijde liggen, niet/niet geheel heeft gevolgd of kunt volgen. In bijzondere gevallen van overmacht kan Atelier6 - na een verzoek van u – de mogelijkheid geven een deel van de niet genoten lessen in te zetten bij een andere cursus.