Atelier-6 is weer open

Atelier-6 is weer open met als enige beperking dat wij de coronamaatregelen zullen blijven volgen.